IBAN: NL56RABO0395677858
9 februari: Boekpresentatie – Van Harem tot Fitna
Maandag 22 Oktober 2012
Welke beelden uit het verleden beïnvloeden vandaag ons kijk op de Islam? Zijn moslims 'de kinderen van Abraham' of juist een bedreiging voor onze samenleving? Wat zeggen de beelden over de strijd van oude en nieuwe Nederlanders om te komen tot een nieuwe identiteit?

De Islam is niet meer ver van ons bed, zoals vroeger voor de poorten van Wenen of in verre kolonies, maar bevindt zich in het hart van Europa. Velen voelen zich bedreigd, zijn bevreesd voor aanslagen of de invoering van de Sharia en storen zich aan de hoofddoeken in het straatbeeld. Opmerkelijk is dat "beelden" over de Islam uit het verleden een belangrijke rol spelen.

In "Van harem tot fitna", dat de periode van 1848 tot 2010 beslaat, wordt deze hele complexe geschiedenis in kaart gebracht. Nauwgezet en gedetailleerd analyseren de auteurs de beeldvorming over de Islam zoals die zich in anderhalve eeuw in diverse kringen (katholieken, protestanten, humanisten, liberalen) heeft ontwikkeld. Prof. Dr. Marcel Poorthuis zal tijdens de presentatie van zijn boek "Van Harem tot Fitna” ingaan op deze vraagstukken. Vervolgens zal Dr. Umit Tas (voorzitter Islam & Dialoog) reageren op de presentatie van Prof. Poorthuis. Het avond wordt afgesloten met een discussie met de zaal.

Praktische informatie:
Datum: 9 februari donderdag
Tijd: 19.30 - 22.00 uur
Locatie: Stichting Islam en Dialoog, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Toegang: Gratis