IBAN: NL56RABO0395677858
Israel plundert natuurlijke rijkdommen in Palestijnse gebieden
Maandag 22 Oktober 2012

© FOTO EPA. De Dode Zee.
Door het ontginnen van natuurlijke rijkdommen aan de Dode Zee, in bezet Palestijns gebied, doet Israël aan 'plundering' en schendt de joodse staat het internationaal recht, zo staat in een rapport van de Palestijnse mensenrechtenorganisatie al-Haq waaruit de Engelse krant The Guardian heeft geciteerd.

'Het zich toeëigenen en de exploitatie van Palestijnse land- en bodemrijkdommen in het bezette gebied rond de Dode Zee door Israëlische kolonisten en bedrijven (...) strookt met de vereisten voor de misdaad van plundering', stelt het rapport.

Bijna twee derde van de westelijke kust van de Dode Zee bevindt zich op de Westelijke Jordaanoever die sinds 1967 door Israël wordt bezet.

Volgens het rapport lapt de joodse staat zijn verplichtingen als bezetter aan zijn laars omdat Israël 'de exploitatie van Palestijnse bodemrijkdommen aanmoedigt en vergemakkelijkt, en actief steun biedt aan het plunderen door private actoren', zegt al-Haq.

Israël heeft steeds volgehouden dat talrijke convenanten van het internationaal recht niet van toepassing zijn op de bezette Palestijnse gebieden gezien ze niet onder Israëlische jurisdictie vallen. Onlangs zei de commissie-Levy ook dat Israël 'geen bezettingsmacht' is en dat Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever dus 'legaal' zijn.