IBAN: NL56RABO0395677858
Global March
Maandag 22 Oktober 2012
Op 30 maart, de dag van het land voor de Palestijnen, hopen wij met een zo groot mogelijke groep mensen van over de hele wereld Jerusalem binnen te lopen. We willen Jerusalem vanuit de omringende landen benaderen, te weten: Jordanië, Libanon, Syrië (indien mogelijk) en Egypte. Deze mars dient om onze solidariteit met het Palestijnse volk te betuigen en Jerusalem te beschermen. De mars vraagt vrijheid voor Jerusalem en haar volk en hoopt een einde te maken aan de apartheid en racisme. Jerusalem is een stad van vrede, een stad voor alle geloven. De mars hoopt de pogingen van de moslim- en Arabische landen, samen met mensen die in vrijheid leven, te verenigen om een einde te maken aan de ontkenning van Israël van het Internationaal Recht door de voortdurende bezetting van Jerusalem en de rest van het Palestijnse gebied. Ik vraag u dringend ofwel aan deze mars mee te doen, ofwel deze te steunen door uw sympathie te betuigen. Het programma voor het deelnemen aan de mars volgt later, deelnemen betekent niet dagen lopen, er wordt slechts vanaf de grenzen gelopen. Als u mee wilt doen met de mars of uw steun wilt betuigen, dan verzoek ik u een e-mail te sturen naar: secretariaat.stopdebezetting@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Gretta Duisenberg
Voorzitter Stichting Stop de Bezetting
En in deze vertegenwoordiger voor Europa Global Mars Jerusalem