IBAN: NL56RABO0395677858
IS GOD GEWELDDADIG?
Maandag 22 Oktober 2012
Worden gewelddadige conflicten in de wereld veroorzaakt door religie? Is er sprake van een botsing tussen de Islam en het westen? Is religieuze identiteit de belangrijkste bron van conflicten in de wereld? Prof. Dr. Anton Wessels zal deze veelbesproken onderwerpen behandelen tijdens de thema-avond: "Is God gewelddadig?” 

Hoe staat het werkelijk met de drie ‘heilige boeken’ waar joden, christenen en moslims zich op beroepen: het Oude Testament, Nieuwe Testament en de Koran? Is het Godsgeloof van deze drie monotheïstische godsdiensten werkelijk de bron van botsingen? Is God een God van wraak en vergelding waarop alle drie zich kunnen beroepen of is er juist die ‘Ene’, gekenmerkt door liefde en ontferming? Stichting Islam & Dialoog organiseert deze thema-avond i.s.m. VU Connected.

Prof.dr. Anton Wessels was van 1978 tot 2002 hoogleraar Godsdienstwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij werkte voor die tijd jarenlang in Egypte en Libanon. Wessels publiceerde over de verhouding tussen de Islam en het Christendom en de verhouding tussen evangelie en cultuur.

Praktische informatie:

Datum: Maandag 19 maart 2012
Tijd: 20.00 - 22.00 uur (Inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: Stichting Islam en Dialoog, Rochussenstraat 221, Rotterdam
Toegang: Gratis

Voor meer informatie en/of aanmelding voor deze activiteit kunt u mailen naar info@islamendialoog.nl of bellen met Stichting Islam & Dialoog, tel: 010-2400015.