IBAN: NL56RABO0395677858
Lezing door Oud-premier Dries van Agt:Het beloofde Land en de Verloren Vrede
Maandag 22 Oktober 2012
Op 19 april 2012 organiseert SV IQRA een lezing met als titel "Het beloofde Land en de Verloren Vrede’”. Onze gastspreker is dhr. Dries van Agt.

Kanaän, Palestina, Israel, Het Beloofde Land en Het Heilige land. Verschillende namen voor hetzelfde land. Bakermat van 3 religies. Zoveelovereenkomsten, maar toch zoveel verschillen. Verschillen die hebben geleid tot een van de meest aangrijpende der conflicten in de 20e eeuw. Een conflict wiens vrede een vreemde lijkt te worden in de 21e eeuw. In het kader hiervan nodigt Iqra iedere geïnteresseerde uit naar de lezing ‘Hetbeloofde Land en de Verloren Vrede’ die gegeven zal worden door Dries van Agt. De lezing zal zich, gezien het belang ervan, voornamelijk richten op de geschiedenis en de dieperliggende oorzaken van het conflict. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen staat al meer dan 50 jaar in het middelpunt van het wereldnieuws. Maar door de lange geschiedenis en het gecompliceerde karakter van het conflict, lijkt de oplossing verder weg dan ooit. Voor de joden is Palestina 'het beloofde land', omdat God het het zo gewild heeft. Voor de Palestijnen is het ‘Filastin’, het land van de voorvaderen en huis gedurende vele eeuwen. Daarmee is gelijk de bron van het conflict genoemd. Maar elk conflict moet een einde kennen. Zal dit ook het geval zijn voor het Israël-Palestina conflict?

De gastspreker, dhr. Dries van Agt, was een CDA-voorman en van 1977 tot 1982 minister-president van Nederland in drie achtereenvolgende kabinetten. Daarna was hij achtereenvolgens Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en Europees ambassadeur in Japan en de VS. Tegenwoordig houdt de heer Van Agt zich bezig met het Israël-Palestina conflict en beschikt derhalve over veel ervaring en kennis omtrent dit onderwerp.

Dhr. Dries van Agt is tevens de oprichter van The Rights Forum. Dit is een stichting die zich in zet voor een rechtvaardig Midden Oosten door zowel druk uit te oefenen op de Nederlandse regering als projecten neer te zetten om het conflict tot een goed einde te brengen. Tijdens de lezing wordt er de mogelijkheid geboden om een steentje bij te dragen aan de stichting.

Tevens krijgt het publiek na afloop de gelegenheid om vragen te stellen aan Dries van Agt. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om het nieuwe boek, inclusief met handtekening, van dhr. Dries van Agt te kopen.

De entree is gratis en aanmelding is verplicht! Voor meer informatie kunt u mailen naar: lezing@sviqra.nl