IBAN: NL56RABO0395677858
Nederland vraagt te veel voor verblijfsvergunning
Donderdag 26 2012

Nederland vraagt te veel geld voor het afgeven van verblijfsvergunningen aan personen uit niet EU-landen. Dat oordeelde het Europees Hof van Justitie vandaag. De zaak werd aanhangig gemaakt door de Europese Commissie, die vindt dat Nederland te hoge zogenoemde leges vraagt.

Nederland heeft volgens Europese regelgeving wel veel ruimte om zelf te bepalen hoeveel geld het vraagt voor de afgifte van documenten. Maar die ruimte is niet onbeperkt, aldus het hof. Dat constateert dat het bedrag voor een vergunning in Nederland varieert tussen de 188 en 830 euro.

Het hof stelt echter dat het bedrag niet zo hoog mag zijn dat het personen die niet voldoende financiële middelen hebben, afschrikt. Bovendien mag het bedrag van de vergunning volgens het hof geen belemmering vormen voor het krijgen van de rechten die aan de vergunning zitten. Dat is in Nederland volgens het hof wel de praktijk. De leges zijn 'overdreven en onevenredig'.

BRON: VK