IBAN: NL56RABO0395677858
Verkiezingsdebat: Israel, Palestina en de Nederlandse politiek
Maandag 22 Oktober 2012

Hoe staan Nederlandse politici tegenover de Muur op de Westoever, het beleg van Gaza, kolonistengeweld, de vernietiging door Israel van Nederlandse ontwikkelingsprojecten in Palestina? Tweede-Kamerleden Harry van Bommel (SP), Han ten Broeke (VVD) en Frans Timmermans (PvdA) gaan op vrijdag 7 september met elkaar in debat over het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en Palestina. Het debat wordt georganiseerd door Palestine Link, FFIPP (Faculty for Israeli-Palestinian Peace) en gate48 Platform voor kritische Israelis in Nederland.

Het huidige buitenlandse beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Palestina/Israel wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijke steun voor de Israëlische bezettingspolitiek. Israel werd als enige staat genoemd in het regeerakkoord. Niet alleen blokkeert Nederland elke kritiek op Israëls mensenrechtenschendingen en de bezettingspolitiek, maar de minister van buitenlandse zaken

Uri Rosenthal heeft zelfs geen enkele moeite gespaard om Nederland buiten elke kritische EU overeenkomst met betrekking tot dit conflict te plaatsen en elke vorm van kritiek werd bestempeld als "Israel Bashing ". Hoe staan de verschillende partijen ten aanzien van de kwestie Israel/Palestina, en hoe staan ze tegenover het huidige Nederlandse Midden-Oostenbeleid? Is er een noodzaak voor een nieuw Midden-Oostenbeleid? En in hoeverre zal de nieuwe Nederlandse regering haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het internationale recht en schendingen van mensenrechten. En wat houdt dat concreet in?

De politici zullen tijdens het debat hun visie op het conflict geven en met elkaar in debat gaan over de Nederlandse rol bij onderwerpen als: de Muur, het beleg van Gaza, kolonistengeweld, de positie van kinderen in het conflict en het vernietigen door Israel van Palestijnse projecten die met Nederlands belastinggeld gefinancierd worden. Vervolgens kan het publiek vragen stellen en de politici aan de tand voelen.

Aanvang 20:00 uur CREA Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 170.