IBAN: NL56RABO0395677858
28/9 CONFERENTIE VREDE PALESTINA / ISRAEL
VAKBEWEGING EN BURGERS IN ACTIE TEGEN BEZETTING
Vrijdag 20 September 2013
Abvakabo FNV organiseert samen met enkele andere organisaties een werkconferentie over de meest geschikte vormen van solidariteit in de geweldloze strijd van het Palestijnse volk en de Palestijnse vakbeweging naar haar vrijheid zonder bezetting door Israël. De conferentie vindt plaats op zaterdag 28 september 2013. 

Waarom deze conferentie?
De situatie van de bezetting en kolonisatie door Israël van Palestina is onveranderd en uitzichtloos. Het bestuur van Abvakabo FNV beraad zich daarom op de mogelijkheden in Nederland om solidariteitswerk te organiseren over geweldloosheid en binnen de grenzen van internationaal recht en mensenrechten. De onverminderde bouw- en kolonisatieactiviteiten van Israël op de Westelijke Jordaanoever nopen ook de internationale gemeenschap tot actie. De organisatie wil met de conferentie zoeken naar meer maatschappelijke steun voor diverse actiemogelijkheden in Nederland.

Voor meer informatie en aanmeldingen: http://www.docp.nl/category/algemeen/