Gezondheid

Het verstrekken van uitgebreide en passende gezondheidsdekking aan Palestijnse patiënten over de hele wereld, om een gezond en fit leven te bieden en het helpen aan een samenleving zonder ziekten en epidemieën.

Het leven van duizenden Palestijnen in getroffen gebieden over de hele wereld lopen gevaar vanwege de moeilijke gezondheidstoestanden. Dit als gevolg van het gebrek aan eerstelijnsgezondheidszorgcentra, gekwalificeerd medisch personeel en het gebrek aan financiële middelen van patiënten om de kosten van een behandeling te dragen vooral met de recente verspreiding van het virus.

Stichting ISRAA werkt aan het verlichten van het lijden van deze patiënten door hen te voorzien van alle gezondheids- en preventieve behoeften door middel van vele projecten die in Palestina en in het buitenland worden uitgevoerd.

 • Medicatie voor zieken en gewonden: Vanwege het gebrek aan financiële middelen, de opgelegde blokkade en de rampzalige omstandigheden leven duizenden Palestijnse patiënten in moeilijkheden en kunnen zich niet voorzien van noodzakelijke geneesmiddelen. Hierdoor streeft Stichting ISRAA om aan de hand van dit project om hen te voorzien van de nodige medicijnen zodat hun gezondheidstoestand niet verslechtert en in gevaar komt.
 • Medische transfers: In samenwerking met de overheid en particuliere gezondheidsinstanties streeft Stichting ISRAA naar het uitreiken van een groot aantal transfers voor ernstige gevallen. Deze gevallen hebben geen behandeling in omliggende ziekenhuizen wegens het gebrek aan medische hulpmiddelen en medicijnen.
 • Zorgpakket: De verspreiding van het nieuwe coronavirus vormt een groot gevaar voor het leven van de Palestijnse bevolking, zowel in het binnen- en buitenland. Duizenden van hem ondervinden moeilijkheden bij het vinden en regelen van de benodigde gezondheidszorg om zich te beschermen tegen deze virus. Daarom deelt Stichting ISRAA zorgpakketten die alle benodigdheden bevatten om deze virus te vermijden. 
 • Medische ondersteuning van ziekenhuizen en gezondheidscentra: De ziekenhuizen en gezondheidscentra, die dagelijks duizenden Palestijnse patiënten ontvangen, lijden onder een groot tekort van voorraden, medicijnen en medische hulpmiddelen.  Stichting ISRAA ondersteunt aan de hand van dit project de medische basisbehoeften van deze ziekenhuizen en centra om hierdoor hen in staan te stellen om gerichte diensten te leveren. Vooral nu door de verspreiding van het corona-virus en het aantal geïnfecteerde personen die de juiste zorg nodig hebben.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Educatie

Stichting ISRAA biedt de Palestijnse bevolking eerlijke onderwijskansen. Dit doen wij aan de hand van ontwikkelingsmogelijkheden om hun capaciteiten te benutten, het ondersteunen van onderwijsprogramma’s om obstakels op een creatieve manier te overwinnen en via technologie educatie aanbieden.

Palestijnen over de hele wereld lijden aan moeilijkheden en verslechterende omstandigheden, die een gevaarlijk keerpunt zijn geworden als gevolg van de crises, oorlogen en blokkades waaraan ze worden blootgesteld. Vanuit dit standpunt en het geloof in de rol van onderwijs wilt Stichting ISRAA een vooruitgang boeken in de samenleving.

Wij streven ernaar verschillende projecten uit te voeren die gericht zijn op de continuïteit van het onderwijsproces voor alle Palestijnen. Dit aan de hand van het bijdragen aan een educatieve omgeving die hen helpt de obstakels en problemen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen.

 • Schooltas: Het project heeft als doel om kinderen hun onderwijs zonder problemen of obstakels af te kunnen maken. Hierbij bieden wij de kinderen een schooluniform en een schooltas met nodige schoolspullen zoals schriften, schrijfwaar etc.
 • Leningen: Stichting ISRAA verstrekt renteloze leningen aan de worstelende universiteits- en hogeschoolstudenten die gebrek hebben aan financiële mogelijkheden. Dit vormt een belemmering voor hun studiecarrière. Na het afronden van de opleiding worden de leningen, indien mogelijk terugbetaald aan de gespecialiseerde commissie van de instelling.
 • Studentenhulp: Stichting ISRAA splits de kosten tussen haar en de studenten om de obstakels te overwinnen zodat zij hun studies kunnen voortzetten. Dit door middel van het aanbieden  zowel materiële als financiële hulp.
 • Studiebeurzen: Het helpen van behoeftige studenten bij het aflossen van hun studiekosten, dit kan jaarlijks of per kwartaal. Dit is afhankelijk van hun financiële situatie die wordt gescreend door de stichting en met behulp van hogescholen en universiteiten uit verschillende regio’s.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Vluchtelingen

Alle beschikbare middelen gebruiken om het lijden van de Palestijnse vluchtelingen in alle vluchtelingenkampen te verlichten, hun menselijke waardigheid te behouden en in vrede en veiligheid te leven.

In de laatste jaren hebben natuurrampen, crises en oorlogen een groot aantal Palestijnse vluchtelingen getroffen in vluchtelingenkampen. Hierdoor zijn veel slachtoffers gevallen en duizenden mensen zijn ontsnapt aan de dood als gevolg van deze crises.

Rampen en crises kunnen lang aanhouden, hierdoor blijven duizenden mensen zonder onderdak, voldoende voedsel en schoon drinkwater. Om maar te zwijgen over de hygiënische omstandigheden en de psychologische druk waarin ze leven.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Noodgevallen

Het verstrekken van humanitaire benodigdheden voor Palestijnen die door noodsituaties getroffen worden.

Een van de belangrijkste prioriteiten van Stichting ISRAA is opereren tijdens een noodgeval. Het project is bedoeld om duizenden mensen die in noodsituaties belanden, als gevolg van natuurrampen, oorlogen, en crises, te helpen en alle vormen van bijstand te verlenen. De getroffenen worden voorzien van financiële middelen, preventieve hulp en het opstellen van urgente die bijdragen aan een optimale crisisbeheersing.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Winter

Het vinden van reële en geschikte oplossingen om het lijden van de Palestijnen te verlichten en het verschaffen van primaire behoeften om hen op een veilige en warme manier de winter door te brengen.

Stichting ISRAA tracht middels verschillende projecten het lijden van de Palestijnen te verlichten tijdens het winterseizoen. Ook spelen wij een grote rol bij het leveren van essentiële benodigdheden die onmisbaar zijn vanwege het tekort aan financiële middelen.

 • Winterkleding: Het doel van dit project is het verstrekken van winterkleding aan armen en behoeftigen. Hiermee proberen wij de tragische omstandigheden te verzachten, hen beschermen tegen de vrieskou en een glimlach op hun gezicht toveren.
 • Dekens: Via dit project zorgen wij ervoor dat er dekens worden gekocht om uit te delen onder arme gezinnen die geconfronteerd worden door financiële omstandigheden en de strenge kou.
 • Kachels: Het uitdelen van kachels aan arme gezinnen om de vrieskou in de winter te doorstaan, gezien de slecht geïsoleerde woningen.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Ramadan Moubarak

Verschillende programma’s voorbereiden die de meest elementaire behoeften aanbieden die bijdragen aan het verlichten van de financiële lasten van gezinnen in nood tijdens de heilige maand Ramadan.

Met de komst van de gezegende maand Ramadan voelen de Palestijnen een ernstige onmacht in het voorzien inkomsten. Vooral dit jaar waarin het land een noodtoestand doormaakt als gevolg van de verspreiding van het Corona-virus, wat hen verdriet bezorgt.

Stichting ISRAA streeft ernaar verschillende programma’s uit te voeren die bijdragen aan het verlichten van de materiële en morele lasten van verschillende getroffen groepen, het verspreiden van geluk in hun huizen en het verspreiden van broederschap en solidariteit onder het Palestijnse volk.

De programma’s die in de Ramadan worden georganiseerd:

 • Iftaar-maaltijd
 • Ramadan voedselpakket
 • Voedselbonnen
 • Financiële steun
 • Gratis groentemarkt
 • Feestkleding

Begunstigde groepen:

 • Arme en kwetsbare gezinnen
 • Families van wezen
 • Families van martelaren, gewonden en gevangenen
 • Vluchtelingen
 • Mensen met speciale behoeften en gehandicapten

Stichting ISRAA tracht het volgende te bereiken met dit project:

 • Het lijden van de getroffen groepen tijdens de Ramadan verminderen
 • Bevordering van de waarden van sociale solidariteit en onderlinge afhankelijkheid onder het Palestijnse volk
 • Het steunen van families van de martelaren en gevangenen
 • Een glimlach op de gezichten van kinderen en hun families toveren, tijdens Eid Al Fitr, net als de rest van de kinderen van de wereld.

Gaza Vandaag – Ramdan 30/4/2020

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Offerfeest (Eid-ul-Adha)

Het uitdelen van vlees aan duizenden behoeftige families tijdens de offerfeestdagen, hiermee proberen wij vreugde te brengen en het bereiken van sociale solidariteit onder het Palestijnse volk.

[elementor-template id=”5917″]

Duizenden families wachten elk jaar met passie en vreugde op humanitaire hulp tijdens het offerfeest. De mensen hebben door de verslechterde levensomstandigheden dit het hardst nodig.

Aangezien het opofferen van een offer een verplichting is maar omdat de mensen niet in staat zijn streeft Stichting ISRAA ernaar donaties te verzamelen om de offers te kopen en uit te delen aan de behoeftige families.

Stichting ISRAA tracht het volgende te bereiken met dit project:

 • Glimlach en vreugde tekenen op de gezichten van duizenden mensen in nood
 • Het uitvoeren van religieuze plichten tegenover de armen tijdens Eid al-Adha
 • Het lijden van de behoeftigen verlichten
 • Het bereiken van het principe van sociale solidariteit
 • Bijdragen aan het verhogen van het niveau van voedselzekerheid

De groepen die dit project het meest nodig hebben:

 • De behoeftige en de armste gezinnen
 • Families van wezen en weduwen
 • Families ontheemd door crises en oorlogen
 • Families van martelaren en gedetineerden
 • Gezinnen met speciale behoeften en gehandicapten

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Weeskinderen

Ons doel is het instaat stellen van families van weeskinderen om in waardigheid te leven, het creëren van een geschikte omgeving om hen te verzorgen en aan hun behoeften voldoen om effectief deel te nemen aan de samenleving.

Duizenden Palestijnse kinderen zijn wees geworden als gevolg van oorlogen en het verlies van hun belangrijkste kostwinner. Dit brengt het leven van deze kinderen in gevaar waardoor velen van hen gedwongen arbeid verrichten.

Stichting ISRAA probeert zodanig uitgebreide ondersteuning en basisbehoeften aan te bieden om de maatschappelijke ongelijkheden binnen de gemeenschappen te verkleinen.

 • Weeskind sponsoren: Wij streven ernaar de families van de weeskinderen financieel en moreel te versterken door middel van een maandelijkse donaties die bijdrage levert aan het dekken van de basisbehoeften.
 • Operationele projecten voor weesfamilies: Middels dit project financiert Stichting ISRAA verschillende projecten op diverse gebieden die geschikt zijn voor hen. Dit kunnen educatieve en ontwikkelingsprogramma’s zijn zoals borduren, naaien, productie van gebak en stoep, etc.
 • Woonprojecten voor weesfamilies: Het zorgen voor huisvestigingen voor weesfamilie met speciale behoeften of beperkingen en deze voorzien van het noodzakelijke zoals meubels, elektrische apparaten, water, elektriciteit en riolering. Hiermee hopen wij dat zij een fatsoenlijk leven kunnen leiden en zich veilig voelen.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.