Gezondheid

Het verstrekken van uitgebreide en passende gezondheidsdekking aan Palestijnse patiënten over de hele wereld, om een gezond en fit leven te bieden en het helpen aan een samenleving zonder ziekten en epidemieën.

Het leven van duizenden Palestijnen in getroffen gebieden over de hele wereld lopen gevaar vanwege de moeilijke gezondheidstoestanden. Dit als gevolg van het gebrek aan eerstelijnsgezondheidszorgcentra, gekwalificeerd medisch personeel en het gebrek aan financiële middelen van patiënten om de kosten van een behandeling te dragen vooral met de recente verspreiding van het virus.

Stichting ISRAA werkt aan het verlichten van het lijden van deze patiënten door hen te voorzien van alle gezondheids- en preventieve behoeften door middel van vele projecten die in Palestina en in het buitenland worden uitgevoerd.

 • Medicatie voor zieken en gewonden: Vanwege het gebrek aan financiële middelen, de opgelegde blokkade en de rampzalige omstandigheden leven duizenden Palestijnse patiënten in moeilijkheden en kunnen zich niet voorzien van noodzakelijke geneesmiddelen. Hierdoor streeft Stichting ISRAA om aan de hand van dit project om hen te voorzien van de nodige medicijnen zodat hun gezondheidstoestand niet verslechtert en in gevaar komt.
 • Medische transfers: In samenwerking met de overheid en particuliere gezondheidsinstanties streeft Stichting ISRAA naar het uitreiken van een groot aantal transfers voor ernstige gevallen. Deze gevallen hebben geen behandeling in omliggende ziekenhuizen wegens het gebrek aan medische hulpmiddelen en medicijnen.
 • Zorgpakket: De verspreiding van het nieuwe coronavirus vormt een groot gevaar voor het leven van de Palestijnse bevolking, zowel in het binnen- en buitenland. Duizenden van hem ondervinden moeilijkheden bij het vinden en regelen van de benodigde gezondheidszorg om zich te beschermen tegen deze virus. Daarom deelt Stichting ISRAA zorgpakketten die alle benodigdheden bevatten om deze virus te vermijden. 
 • Medische ondersteuning van ziekenhuizen en gezondheidscentra: De ziekenhuizen en gezondheidscentra, die dagelijks duizenden Palestijnse patiënten ontvangen, lijden onder een groot tekort van voorraden, medicijnen en medische hulpmiddelen.  Stichting ISRAA ondersteunt aan de hand van dit project de medische basisbehoeften van deze ziekenhuizen en centra om hierdoor hen in staan te stellen om gerichte diensten te leveren. Vooral nu door de verspreiding van het corona-virus en het aantal geïnfecteerde personen die de juiste zorg nodig hebben.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Educatie

Stichting ISRAA biedt de Palestijnse bevolking eerlijke onderwijskansen. Dit doen wij aan de hand van ontwikkelingsmogelijkheden om hun capaciteiten te benutten, het ondersteunen van onderwijsprogramma’s om obstakels op een creatieve manier te overwinnen en via technologie educatie aanbieden.

Palestijnen over de hele wereld lijden aan moeilijkheden en verslechterende omstandigheden, die een gevaarlijk keerpunt zijn geworden als gevolg van de crises, oorlogen en blokkades waaraan ze worden blootgesteld. Vanuit dit standpunt en het geloof in de rol van onderwijs wilt Stichting ISRAA een vooruitgang boeken in de samenleving.

Wij streven ernaar verschillende projecten uit te voeren die gericht zijn op de continuïteit van het onderwijsproces voor alle Palestijnen. Dit aan de hand van het bijdragen aan een educatieve omgeving die hen helpt de obstakels en problemen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen.

 • Schooltas: Het project heeft als doel om kinderen hun onderwijs zonder problemen of obstakels af te kunnen maken. Hierbij bieden wij de kinderen een schooluniform en een schooltas met nodige schoolspullen zoals schriften, schrijfwaar etc.
 • Leningen: Stichting ISRAA verstrekt renteloze leningen aan de worstelende universiteits- en hogeschoolstudenten die gebrek hebben aan financiële mogelijkheden. Dit vormt een belemmering voor hun studiecarrière. Na het afronden van de opleiding worden de leningen, indien mogelijk terugbetaald aan de gespecialiseerde commissie van de instelling.
 • Studentenhulp: Stichting ISRAA splits de kosten tussen haar en de studenten om de obstakels te overwinnen zodat zij hun studies kunnen voortzetten. Dit door middel van het aanbieden  zowel materiële als financiële hulp.
 • Studiebeurzen: Het helpen van behoeftige studenten bij het aflossen van hun studiekosten, dit kan jaarlijks of per kwartaal. Dit is afhankelijk van hun financiële situatie die wordt gescreend door de stichting en met behulp van hogescholen en universiteiten uit verschillende regio’s.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Vluchtelingen

Alle beschikbare middelen gebruiken om het lijden van de Palestijnse vluchtelingen in alle vluchtelingenkampen te verlichten, hun menselijke waardigheid te behouden en in vrede en veiligheid te leven.

In de laatste jaren hebben natuurrampen, crises en oorlogen een groot aantal Palestijnse vluchtelingen getroffen in vluchtelingenkampen. Hierdoor zijn veel slachtoffers gevallen en duizenden mensen zijn ontsnapt aan de dood als gevolg van deze crises.

Rampen en crises kunnen lang aanhouden, hierdoor blijven duizenden mensen zonder onderdak, voldoende voedsel en schoon drinkwater. Om maar te zwijgen over de hygiënische omstandigheden en de psychologische druk waarin ze leven.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Noodgevallen

Het verstrekken van humanitaire benodigdheden voor Palestijnen die door noodsituaties getroffen worden.

Een van de belangrijkste prioriteiten van Stichting ISRAA is opereren tijdens een noodgeval. Het project is bedoeld om duizenden mensen die in noodsituaties belanden, als gevolg van natuurrampen, oorlogen, en crises, te helpen en alle vormen van bijstand te verlenen. De getroffenen worden voorzien van financiële middelen, preventieve hulp en het opstellen van urgente die bijdragen aan een optimale crisisbeheersing.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Winter

Het vinden van reële en geschikte oplossingen om het lijden van de Palestijnen te verlichten en het verschaffen van primaire behoeften om hen op een veilige en warme manier de winter door te brengen.

Stichting ISRAA tracht middels verschillende projecten het lijden van de Palestijnen te verlichten tijdens het winterseizoen. Ook spelen wij een grote rol bij het leveren van essentiële benodigdheden die onmisbaar zijn vanwege het tekort aan financiële middelen.

 • Winterkleding: Het doel van dit project is het verstrekken van winterkleding aan armen en behoeftigen. Hiermee proberen wij de tragische omstandigheden te verzachten, hen beschermen tegen de vrieskou en een glimlach op hun gezicht toveren.
 • Dekens: Via dit project zorgen wij ervoor dat er dekens worden gekocht om uit te delen onder arme gezinnen die geconfronteerd worden door financiële omstandigheden en de strenge kou.
 • Kachels: Het uitdelen van kachels aan arme gezinnen om de vrieskou in de winter te doorstaan, gezien de slecht geïsoleerde woningen.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Ramadan Moubarak

Verschillende programma’s voorbereiden die de meest elementaire behoeften aanbieden die bijdragen aan het verlichten van de financiële lasten van gezinnen in nood tijdens de heilige maand Ramadan.

Met de komst van de gezegende maand Ramadan voelen de Palestijnen een ernstige onmacht in het voorzien inkomsten. Vooral dit jaar waarin het land een noodtoestand doormaakt als gevolg van de verspreiding van het Corona-virus, wat hen verdriet bezorgt.

Stichting ISRAA streeft ernaar verschillende programma’s uit te voeren die bijdragen aan het verlichten van de materiële en morele lasten van verschillende getroffen groepen, het verspreiden van geluk in hun huizen en het verspreiden van broederschap en solidariteit onder het Palestijnse volk.

De programma’s die in de Ramadan worden georganiseerd:

 • Iftaar-maaltijd
 • Ramadan voedselpakket
 • Voedselbonnen
 • Financiële steun
 • Gratis groentemarkt
 • Feestkleding

Begunstigde groepen:

 • Arme en kwetsbare gezinnen
 • Families van wezen
 • Families van martelaren, gewonden en gevangenen
 • Vluchtelingen
 • Mensen met speciale behoeften en gehandicapten

Stichting ISRAA tracht het volgende te bereiken met dit project:

 • Het lijden van de getroffen groepen tijdens de Ramadan verminderen
 • Bevordering van de waarden van sociale solidariteit en onderlinge afhankelijkheid onder het Palestijnse volk
 • Het steunen van families van de martelaren en gevangenen
 • Een glimlach op de gezichten van kinderen en hun families toveren, tijdens Eid Al Fitr, net als de rest van de kinderen van de wereld.

Gaza Vandaag – Ramdan 30/4/2020

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Offerfeest (Eid-ul-Adha)

Het uitdelen van vlees aan duizenden behoeftige families tijdens de offerfeestdagen, hiermee proberen wij vreugde te brengen en het bereiken van sociale solidariteit onder het Palestijnse volk.

[elementor-template id=”5917″]

Duizenden families wachten elk jaar met passie en vreugde op humanitaire hulp tijdens het offerfeest. De mensen hebben door de verslechterde levensomstandigheden dit het hardst nodig.

Aangezien het opofferen van een offer een verplichting is maar omdat de mensen niet in staat zijn streeft Stichting ISRAA ernaar donaties te verzamelen om de offers te kopen en uit te delen aan de behoeftige families.

Stichting ISRAA tracht het volgende te bereiken met dit project:

 • Glimlach en vreugde tekenen op de gezichten van duizenden mensen in nood
 • Het uitvoeren van religieuze plichten tegenover de armen tijdens Eid al-Adha
 • Het lijden van de behoeftigen verlichten
 • Het bereiken van het principe van sociale solidariteit
 • Bijdragen aan het verhogen van het niveau van voedselzekerheid

De groepen die dit project het meest nodig hebben:

 • De behoeftige en de armste gezinnen
 • Families van wezen en weduwen
 • Families ontheemd door crises en oorlogen
 • Families van martelaren en gedetineerden
 • Gezinnen met speciale behoeften en gehandicapten

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Weeskinderen

Ons doel is het instaat stellen van families van weeskinderen om in waardigheid te leven, het creëren van een geschikte omgeving om hen te verzorgen en aan hun behoeften voldoen om effectief deel te nemen aan de samenleving.

Duizenden Palestijnse kinderen zijn wees geworden als gevolg van oorlogen en het verlies van hun belangrijkste kostwinner. Dit brengt het leven van deze kinderen in gevaar waardoor velen van hen gedwongen arbeid verrichten.

Stichting ISRAA probeert zodanig uitgebreide ondersteuning en basisbehoeften aan te bieden om de maatschappelijke ongelijkheden binnen de gemeenschappen te verkleinen.

 • Weeskind sponsoren: Wij streven ernaar de families van de weeskinderen financieel en moreel te versterken door middel van een maandelijkse donaties die bijdrage levert aan het dekken van de basisbehoeften.
 • Operationele projecten voor weesfamilies: Middels dit project financiert Stichting ISRAA verschillende projecten op diverse gebieden die geschikt zijn voor hen. Dit kunnen educatieve en ontwikkelingsprogramma’s zijn zoals borduren, naaien, productie van gebak en stoep, etc.
 • Woonprojecten voor weesfamilies: Het zorgen voor huisvestigingen voor weesfamilie met speciale behoeften of beperkingen en deze voorzien van het noodzakelijke zoals meubels, elektrische apparaten, water, elektriciteit en riolering. Hiermee hopen wij dat zij een fatsoenlijk leven kunnen leiden en zich veilig voelen.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Wat is het coronavirus? Feiten, veelgestelde vragen en hoe u kunt helpen

new coronavirus disease is spreading rapidly around the world, officially declared a pandemic by the World Health Organization on March 11. More than 266,000 people have been infected and the death toll is over 11,150 people. The numbers are increasing daily, and the disease has impacted at least 145 countries.

As Christians, we turn to God in times of fear and uncertainty as we do in times of joy and celebration. Please join us as we pray for God’s heart of love, mercy, and truth to dwell in us and show us how to face the challenges posed by the new coronavirus.

Pray for people who are infected with COVID-19 or facing quarantine.

Jesus, during Your ministry on Earth You showed Your power and caring by healing people of all ages and stations of life from physical, mental, and spiritual ailments. Be present now to people who need Your loving touch because of COVID-19. May they feel Your power of healing through the care of doctors and nurses.

Take away the fear, anxiety, and feelings of isolation from people receiving treatment or under quarantine. Give them a sense of purpose in pursuing health and protecting others from exposure to the disease. Protect their families and friends and bring peace to all who love them. 

Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God.

—Philippians 4:6 (NIV)

Pray for people at higher risk of developing the disease.

Dear Lord, we lift to You our concern for people who are more likely than others to become severely ill from COVID-19 — the elderly and people with chronic health conditions. Protect them from harm and be their comfort in this time of uncertainty and, for many, preventive isolation from loved ones.

Cast all your anxiety on him because he cares for you.

—1 Peter 5:7 (NIV)

Pray for medical professionals, caregivers, and researchers responsible for fighting the new coronavirus.

God, as more people get sick, healthcare workers and first responders are working longer hours with fewer supplies and with more risk of contracting the new coronavirus themselves. Renew their energy and sustain them on long shifts. Bring Your protection upon them as they work with patients. Multiply their supplies so they have the protective items needed to stay safe on the job.

Inspire and invigorate the research doctors developing better tests to diagnose the virus, create vaccines to prevent it, and identify protocols to eliminate the disease’s spread.

Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me.

—Psalm 23:4 (NIV)

Pray for leaders responsible for making decisions about the new coronavirus.

Father, we seek Your wisdom daily. Be with people making decisions that affect the lives and futures of our families, communities, countries, and the wider world. We pray that they communicate clearly, truthfully, and calmly — with each other and with the public — and that their messages are received and heeded. May truth and empathy be the touchstones of people setting policies for our protection.

He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us again. On him we have set our hope that he will continue to deliver us, as you help us by your prayers …

—2 Corinthians 1:10-11 (NIV)

Pray for families adjusting to new ways of life.

Holy Spirit, as families adjust to everyone being home as businesses and schools close, we ask that You guide people in their new realities. Give spouses grace for each other. Prompt worn-out parents to speak words of kindness and encouragement to their children. Help children find creative ways to experience the beauty of all You have created and continue learning.

Have mercy on me, my God, have mercy on me, for in you I take refuge. I will take refuge in the shadow of your wings until the disaster has passed.

—Psalm 57:1 (NIV)

Pray for business owners and families facing financial stress.

Jesus, we thank You for Your faithfulness in how you have guided and equipped people in their jobs and have provided in the past. It can be scary and overwhelming not knowing how bills and obligations will be met or to not be able to provide for families. As people feel financial strain during the uncertainty, bring them comfort and peace, reminding them that You are there for them. Provide for them in their times of need.

Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.

—John 14:27 (NIV)

Pray for grocery store workers and delivery drivers.

Lord, we are so grateful for all the people who continue to work each day so that people are able to eat. We ask that You bless and protect them as they serve. Give them grace to handle disgruntled customers during supplies shortages. Keep their bodies healthy as they unload and stock boxes of supplies. Keep their cars and trucks running smoothly as they deliver needed supplies and food people have ordered online. And please protect them all from contracting the new coronavirus.

Because of the LORD’s great love we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning; great is your faithfulness.

—Lamentations 3:22-23 (NIV)

Pray for the disease to stop spreading.

Almighty God, we know that everything is in Your sovereign control. We ask that You keep this new coronavirus from continuing to spread. Give government officials the ability to safely handle people arriving from other countries. Help people decide to stay home instead of traveling or going out needlessly. Holy Spirit, remind people to wash their hands properly. And while it may be heartbreaking, comfort families as they decide to keep their distance from elderly or other high-risk family members.

God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea …

—Psalm 46:1-2 (NIV)

How can I help people affected by the new coronavirus?

 • Learn more: Coronavirus is a family of viruses, which can cause the common cold or more severe diseases such as SARS (severe acute respiratory syndrome), MERS (Middle East respiratory syndrome), and the new coronavirus disease that first appeared in late 2019 in Wuhan, China, called COVID-19. Learn more about the coronovirus-caused disease pandemic and how World Vision is responding worldwide.
 • Give: Your donation to World Vision will provide supplies to help prevent the spread of the virus to children and families in the U.S. and abroad.

Kristy J. O’Hara-Glaspie of World Vision’s office in the U.S. contributed to this piece.

In de keuken: Midden-Oosters kaasgebakrecept

Imagine waking up one morning to discover that all the color in the world had disappeared. Everything would be black, white, and shades of gray. What colors would you miss the most? We are going to celebrate the vibrant colors within God’s creation by having a colorful game of water balloon dodgeball! What you’ll need:

 • 2 large buckets or bowls
 • Small water balloons
 • Cold water
 • Cornstarch
 • Neon food coloring
 • Spray bottle(s)
 • A rope or ribbon to make a long line in the grass
 • Colorful fruits, vegetables, and juices for snacks

Play the game with your family

Play outside and wear clothes you don’t mind getting dirty. You can prepare the colorful water balloons ahead of time or make this a part of the activity with your kids. Here’s how to make them:

 1. Combine 2 cups cold water, ¾ cup corn starch, and 10 drops of one color of food coloring in a saucepan.
 2. Heat over medium heat, stir constantly, and stop as soon as the liquid begins to thicken (you don’t want it to get too thick!).
 3. Add the liquid to a spray bottle. Attach a balloon to the nozzle of the bottle, and squirt the liquid into the balloons until full.
 4. Repeat with other colors until you have the desired amount of water balloons.

Outside, place a rope or ribbon across the yard to divide it into two sides. Divide into two teams, and give each team the same number of water balloons. Count to three and yell, “GO!” All the team members race to the line and throw balloons at their opponents.

Play for fun, or play to win: If someone gets doused with color, they’re out. If the balloon hits them and does not break, the thrower is out. The team that survives the longest wins.

Play it forward: What did you learn?

After the family game, gather for snacks and refreshments, and take some time to talk about the game.

Color is such a beautiful blessing. How do you think your day-to-day life would be different if you woke up one day to a world without color? How would you rely on your other senses to make up for the lack of color?

In the beginning, God had a blank canvas before him. He could have created a colorless world — or even a world with only a couple of colors in it. But he didn’t! His love of color is written on the petals of flowers, the blue of the sky, and the skin of all people across the world. Why do you think he did this? If colors are from God, and God is good, is there such a thing as a bad color?

What’s next? Find a color run near you, raise funds, and donate them to your favorite charity. You can also bless your loved ones with the gift of color by painting them a picture, giving them a hand-picked bouquet of flowers, or cooking for them a beautiful, colorful meal, utilizing colorful produce and spices available at the local market.

BACK TO LIST OF GAMES

3. Family activity: Food find

The world produces enough food for everyone to have enough. Yet, 1 in 8 people in the world does not have enough to eat. Why?

Some people can’t grow enough food. Many poor farmers are unable to grow enough food to feed their own families. Sometimes it’s because they don’t have the money to buy good seeds. Sometimes it’s the weather — not enough rain or too much rain can ruin gardens and crops they’ve planted. Sometimes it’s because disease harms the crops they are trying to grow. Sometimes it’s because they may grow enough food for part of the year but lack safe storage to save food for the cold or dry seasons when they can’t grow food.

People who don’t grow their own food often go hungry because they lack the money to buy food. And nutritious food is more expensive than unhealthy, processed food.

Learn why it is hard for some kids to get enough food to eat. You’ll need three to five food items you will hide for each child playing to find, i.e. banana, apple, orange, an ear of corn, carrot, a bag of rice, bread in a sandwich bag, etc.

Play the game with your family

(Hide all the food items before you start the family activity.)

Tell your kids the number of food items you’ve hidden, and give them a time limit to find them based on their age and how well you’ve hidden the items! After they find them all, come back together.

Play it forward: What did you learn?

Sit down for a discussion with your kids: How did you feel when you found the hidden food? Was it easy or hard? Think about the last time you were hungry. What happens to you when you’re hungry? Do you ever get “hangry?”

Then learn more about how World Vision is fighting hunger around the world, and consider donating to help.

You can also learn more about how local organizations are helping hungry people in your community. Find out what your local food bank needs, and add those items to your grocery list this weekend. Or provide a donation for a family food kit that will feed a family in the U.S.

BACK TO LIST OF GAMES