Educatie

Stichting ISRAA biedt de Palestijnse bevolking eerlijke onderwijskansen. Dit doen wij aan de hand van ontwikkelingsmogelijkheden om hun capaciteiten te benutten, het ondersteunen van onderwijsprogramma’s om obstakels op een creatieve manier te overwinnen en via technologie educatie aanbieden.

Palestijnen over de hele wereld lijden aan moeilijkheden en verslechterende omstandigheden, die een gevaarlijk keerpunt zijn geworden als gevolg van de crises, oorlogen en blokkades waaraan ze worden blootgesteld. Vanuit dit standpunt en het geloof in de rol van onderwijs wilt Stichting ISRAA een vooruitgang boeken in de samenleving.

Wij streven ernaar verschillende projecten uit te voeren die gericht zijn op de continuïteit van het onderwijsproces voor alle Palestijnen. Dit aan de hand van het bijdragen aan een educatieve omgeving die hen helpt de obstakels en problemen waarmee ze worden geconfronteerd te overwinnen.

  • Schooltas: Het project heeft als doel om kinderen hun onderwijs zonder problemen of obstakels af te kunnen maken. Hierbij bieden wij de kinderen een schooluniform en een schooltas met nodige schoolspullen zoals schriften, schrijfwaar etc.
  • Leningen: Stichting ISRAA verstrekt renteloze leningen aan de worstelende universiteits- en hogeschoolstudenten die gebrek hebben aan financiële mogelijkheden. Dit vormt een belemmering voor hun studiecarrière. Na het afronden van de opleiding worden de leningen, indien mogelijk terugbetaald aan de gespecialiseerde commissie van de instelling.
  • Studentenhulp: Stichting ISRAA splits de kosten tussen haar en de studenten om de obstakels te overwinnen zodat zij hun studies kunnen voortzetten. Dit door middel van het aanbieden  zowel materiële als financiële hulp.
  • Studiebeurzen: Het helpen van behoeftige studenten bij het aflossen van hun studiekosten, dit kan jaarlijks of per kwartaal. Dit is afhankelijk van hun financiële situatie die wordt gescreend door de stichting en met behulp van hogescholen en universiteiten uit verschillende regio’s.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.