Offerfeest (Eid-ul-Adha)

Het uitdelen van vlees aan duizenden behoeftige families tijdens de offerfeestdagen, hiermee proberen wij vreugde te brengen en het bereiken van sociale solidariteit onder het Palestijnse volk.

[elementor-template id=”5917″]

Duizenden families wachten elk jaar met passie en vreugde op humanitaire hulp tijdens het offerfeest. De mensen hebben door de verslechterde levensomstandigheden dit het hardst nodig.

Aangezien het opofferen van een offer een verplichting is maar omdat de mensen niet in staat zijn streeft Stichting ISRAA ernaar donaties te verzamelen om de offers te kopen en uit te delen aan de behoeftige families.

Stichting ISRAA tracht het volgende te bereiken met dit project:

  • Glimlach en vreugde tekenen op de gezichten van duizenden mensen in nood
  • Het uitvoeren van religieuze plichten tegenover de armen tijdens Eid al-Adha
  • Het lijden van de behoeftigen verlichten
  • Het bereiken van het principe van sociale solidariteit
  • Bijdragen aan het verhogen van het niveau van voedselzekerheid

De groepen die dit project het meest nodig hebben:

  • De behoeftige en de armste gezinnen
  • Families van wezen en weduwen
  • Families ontheemd door crises en oorlogen
  • Families van martelaren en gedetineerden
  • Gezinnen met speciale behoeften en gehandicapten

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.