ATTENTIE

Beste donateur, door een storing zijn betalingen via de website op het moment NIET mogelijk. Wij verzoeken u uw donatie rechtstreeks via de bank over te maken naar NL56RABO0395677858 tnv stichting israa. Vergeet niet in de omschrijving te vermelden waar de donatie exact voor bedoeld is.

Excuses voor het ongemak. Heeft u vragen graag via 0644834381. Alvast een fijne offerfeest (eid ul adha) namens team stichting Israa

Fundraising

Offerfeest (Eid-ul-Adha)

Het uitdelen van vlees aan duizenden behoeftige families tijdens de offerfeestdagen, hiermee proberen wij vreugde te brengen en het bereiken van sociale solidariteit onder het Palestijnse volk.

Share The Campaign

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Info

Het uitdelen van vlees aan duizenden behoeftige families tijdens de offerfeestdagen, hiermee proberen wij vreugde te brengen en het bereiken van sociale solidariteit onder het Palestijnse volk.

New Adha 2020

Een Deel van een Offerdier (Kalf)
أضحية بسهم واحد من سبعة عجل

New Adha 2020

Het Stuenen van het gezin met een vlees pakket
مساهمة لعائلة بحصة من اللحم

New Adha 2020

Een Offerdier (Schaap)
أضحية بسهم واحد (خروف)

Duizenden families wachten elk jaar met passie en vreugde op humanitaire hulp tijdens het offerfeest. De mensen hebben door de verslechterde levensomstandigheden dit het hardst nodig.

Aangezien het opofferen van een offer een verplichting is maar omdat de mensen niet in staat zijn streeft Stichting ISRAA ernaar donaties te verzamelen om de offers te kopen en uit te delen aan de behoeftige families.

Stichting ISRAA tracht het volgende te bereiken met dit project:

  • Glimlach en vreugde tekenen op de gezichten van duizenden mensen in nood
  • Het uitvoeren van religieuze plichten tegenover de armen tijdens Eid al-Adha
  • Het lijden van de behoeftigen verlichten
  • Het bereiken van het principe van sociale solidariteit
  • Bijdragen aan het verhogen van het niveau van voedselzekerheid

De groepen die dit project het meest nodig hebben:

  • De behoeftige en de armste gezinnen
  • Families van wezen en weduwen
  • Families ontheemd door crises en oorlogen
  • Families van martelaren en gedetineerden
  • Gezinnen met speciale behoeften en gehandicapten

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.

Ramadan Kareem

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €50,00

Een Deel van een Offerdier (Kalf) أضحية بسهم واحد من سبعة عجل

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €100,00

Het steunen van een gezin d.m.v een vlees pakket مساهمة لعائلة بحصة من اللحم

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €30,00

Een Offerdier (Schaap) | (أضحية بسهم واحد (خروف

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Bepalingen

Totaalbedrag: €150,00