Noodgevallen

Het verstrekken van humanitaire benodigdheden voor Palestijnen die door noodsituaties getroffen worden.

Een van de belangrijkste prioriteiten van Stichting ISRAA is opereren tijdens een noodgeval. Het project is bedoeld om duizenden mensen die in noodsituaties belanden, als gevolg van natuurrampen, oorlogen, en crises, te helpen en alle vormen van bijstand te verlenen. De getroffenen worden voorzien van financiële middelen, preventieve hulp en het opstellen van urgente die bijdragen aan een optimale crisisbeheersing.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.