Vierambachtsstraat 107, 3022 AJ Rotterdam

Geschiedenis

Stichting ISRAA

null
Uw betrouwbare partner voor uw giften aan Palestina.

Negenduizend jaar voor Christus begon men in Palestina met landbouw en men vond er vrede en stabiliteit. Een van de oudste steden in de geschiedenis, namelijk Aricha (Jericho), werd zo’n 8000 jaar geleden gevestigd in Palestina. Vervolgens werd dit land een voorbeeld, doordat het één van de meest beschaafde en ontwikkelde landen van de Oude wereld was. 

Het gebied ten Westen van de Jordaan, heette in ca. 3000 voor Christus Kanaän en werd bewoond door de Kanaänieten. Het volk van Kanaän, die van het Arabische Schiereiland naar Palestina trokken om daar te wonen, vormden zo’n 4500 jaar geleden de originele inwoners. Zij noemde het ” Het land van Kanaän” en werden samen met enkele andere stammen de voorouders van de huidige Palestijnen. 

Na de overheersing door de Perzen en de Macedoniërs kwam Kanaän onder Romeins bestuur (63 voor Christus tot 395 na Christus). De Joden kwamen in opstand tegen de Romeinen, die vervolgens als straf Jeruzalem verwoestten. Hierop volgde een nieuwe Diaspora (verspreiding van de Joden over de gehele wereld). 

De Romeinse keizer Hadrianus voerde officieel de naam Palestina in. De naam Palestina is vernoemd naar een zeevolk dat eind 13e eeuw voor Christus Filistea in bezit nam, de kuststrook tussen Jaffa en Gaza. De Filistijnen waren afkomstig uit Cappadocië (Klein Azië) of Kreta. Ze kwamen in conflict met de Israëlieten toen ze verder in Palestina doordrongen en leden rond 1000 voor Christus zulke grote verliezen dat ze van verovering van Palestina afzagen. 

De drie wereldreligies 

Palestina wordt ook wel het land van de profeten genoemd. Dit omdat de drie wereldreligies hier een sterke verbintenis hebben. De Joden met de profeet Mozes, de Christenen met de profeet Jezus en de Moslims met de profeet Mohammed. 

De Joden beschouwen Palestina als hun beloofde land. Zij zien het als de kern van hun geschiedenis, de laatste rustplaats van hun profeten en het centrum van hun overblijfselen, gelegen in Jeruzalem en Hebron. Ook de Christenen beschouwen Palestina als een heilige plaats, omdat het de geboorteplaats is van Jezus en omdat het nog steeds hun religieuze plaatsen bevat in Jeruzalem en Bethlehem. De Moslims hebben ook een religieuze verbintenis met Palestina en dan met name met Jeruzalem. Volgens de Moslims heeft daar namelijk de hemelreis van de profeet Mohammed plaatsgevonden. Deze hemelreis werd gemaakt vanaf de bekende moskee Al-Aqsa met de zwarte koepel die op enkele meters verwijderd staat van het beroemde gebouw met de gouden koepel. De profeet Mohammed kwam in zijn nachtelijke reis vanuit Mekka om vervolgens vanaf die plek zijn reis voort te zetten naar de hemelen. 

Omdat de Joden, Christenen en de Moslims dezelfde profeten delen, beschouwen zij Palestina als een wezenlijk deel van hun cultuur en identiteit. 

Palestina is door de hele geschiedenis heen bestuurd door verschillende volkeren en leiders. De Joden die oorspronkelijk uit Egypte komen, bestuurden slechts enkele delen van Palestina en bleven aan de macht voor een periode van niet langer dan vier eeuwen (1000 tot 580 voor Christus). Na 580 voor Christus werden zij bedwongen en vernietigd door zowel de Assyriërs, de Farao’s en de Romeinen. 

De strijd 

In januari 1948 breekt onder gezag van de leider David Ben Goerion een oorlog tegen de Palestijnse bevolking uit. 

De Palestijnse bevolking vluchtten weg uit hun dorpen en steden. Haifa en Jaffa worden verovert. In mei 1948 zijn er zo’n 400.000 Palestijnen uit hun dorpen en woongebieden weggevlucht. Op 14 mei 1948 trekken de laatste Britse troepen weg die sinds 1923 het mandaat over Palestina, Irak en Jordanië hebben verkregen van de Volkenbond. De Britten beschouwden Palestina toentertijd als hun kolonie. 

Op 15 mei roept David Ben Goerion de Joodse staat Israël uit. Dit deed hij zonder aan te geven wat de grenzen ervan zijn, noch wie tot de burgers van die staat gerekend zullen worden. 

Sinds die dag is het de Palestijnse bevolking erg moeilijk gemaakt: dorpen werden verwoest, landbouw werd onmogelijk gemaakt en er kwamen steeds meer Joden die zich vestigden op Palestijns grondgebied. 

Legers van de Arabische buurstaten probeerden ondertussen Israël’s agressie te weren, maar lijden een nederlaag. Intussen zijn er nog eens 800.000 Palestijnen uit hun dorpen en steden gevlucht. Ook de Palestijnen komen in opstand en vormen een Palestijnse verzetsbeweging. 

In juni 1967 breekt de Zesdaagse Oorlog uit: Israël valt aan en bezet de rest van het historische Palestina: de Gaza-strook, de Westbank, de Golanhoogte van Syrië en de Sinaïwoestijn van Egypte. Weer vluchtten honderdduizenden Palestijnen. Voor de Palestijnen betekent het dat de laatste 22 % van hun land werd bezet. Oost-Jeruzalem wordt geannexeerd. 

Vanaf de allereerste oorlog heeft Palestina nooit meer vrede gekend. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen vrede. Diverse omringende landen zoals: Jordanië, Syrië, Egypte, Libanon en Irak zijn betrokken geweest bij deze oorlogen.Donatie € -