Gezondheid

Het verstrekken van uitgebreide en passende gezondheidsdekking aan Palestijnse patiënten over de hele wereld, om een gezond en fit leven te bieden en het helpen aan een samenleving zonder ziekten en epidemieën.

Het leven van duizenden Palestijnen in getroffen gebieden over de hele wereld lopen gevaar vanwege de moeilijke gezondheidstoestanden. Dit als gevolg van het gebrek aan eerstelijnsgezondheidszorgcentra, gekwalificeerd medisch personeel en het gebrek aan financiële middelen van patiënten om de kosten van een behandeling te dragen vooral met de recente verspreiding van het virus.

Stichting ISRAA werkt aan het verlichten van het lijden van deze patiënten door hen te voorzien van alle gezondheids- en preventieve behoeften door middel van vele projecten die in Palestina en in het buitenland worden uitgevoerd.

  • Medicatie voor zieken en gewonden: Vanwege het gebrek aan financiële middelen, de opgelegde blokkade en de rampzalige omstandigheden leven duizenden Palestijnse patiënten in moeilijkheden en kunnen zich niet voorzien van noodzakelijke geneesmiddelen. Hierdoor streeft Stichting ISRAA om aan de hand van dit project om hen te voorzien van de nodige medicijnen zodat hun gezondheidstoestand niet verslechtert en in gevaar komt.
  • Medische transfers: In samenwerking met de overheid en particuliere gezondheidsinstanties streeft Stichting ISRAA naar het uitreiken van een groot aantal transfers voor ernstige gevallen. Deze gevallen hebben geen behandeling in omliggende ziekenhuizen wegens het gebrek aan medische hulpmiddelen en medicijnen.
  • Zorgpakket: De verspreiding van het nieuwe coronavirus vormt een groot gevaar voor het leven van de Palestijnse bevolking, zowel in het binnen- en buitenland. Duizenden van hem ondervinden moeilijkheden bij het vinden en regelen van de benodigde gezondheidszorg om zich te beschermen tegen deze virus. Daarom deelt Stichting ISRAA zorgpakketten die alle benodigdheden bevatten om deze virus te vermijden. 
  • Medische ondersteuning van ziekenhuizen en gezondheidscentra: De ziekenhuizen en gezondheidscentra, die dagelijks duizenden Palestijnse patiënten ontvangen, lijden onder een groot tekort van voorraden, medicijnen en medische hulpmiddelen.  Stichting ISRAA ondersteunt aan de hand van dit project de medische basisbehoeften van deze ziekenhuizen en centra om hierdoor hen in staan te stellen om gerichte diensten te leveren. Vooral nu door de verspreiding van het corona-virus en het aantal geïnfecteerde personen die de juiste zorg nodig hebben.

De Stichting stelt haar middelen en projecten beschikbaar om het leven van de Palestijnen te verbeteren en het verdraagzaam te maken. Hiernaast streven wij ernaar om de Palestijnen in staat te stellen om hun doelen te bereiken op het gebied van economie, sociaal, intellectueel en cultureel.