Economische en sociale gevolgen voor Gaza op de lange termijn

19 mei 2021

Economische en Sociale Gevolgen voor Gaza op de Lange Termijn // Nieuws // Stichting Israa

Ondanks de groeiende internationale vraag om een staakt het vuren zet Israël hardnekkig haar bombardementen op de Gazastrook voort. De aanvallen lijken volledig gericht te zijn op de totale vernietiging van de reeds verlamde economische en sociale situatie. De wurggreep van het Israëlische bezettingsbeleid hield de bewoners van Gaza al jaren in een wurggreep en een vicieuze cirkel van armoede. De schade die momenteel wordt aangebracht is een economische en sociale genadeslag voor de regio en haar inwoners.

Gezondheidszorg

De medische instellingen van Gaza hadden het afgelopen jaar enorm zwaar te verduren dankzij de coronapandemie en de beperkte middelen die zij tot hun beschikking hebben. De tekorten in de sector zijn gemiddeld 46% voor algemene gezondheidszorg en 26% voor de spoedeisende hulp. Het grote aantal gewonden dat de ziekenhuizen nu overvalt vormt een onbeschrijflijke overbelasting. De luchtaanvallen zijn vooral gericht op regio’s waar economisch en sociaal gemarginaliseerde groepen wonen. Deze mensen kunnen zich onder normale omstandigheden al amper gezondheidszorg veroorloven. In de huidige situatie van ontheemding, dakloosheid en gebrek aan capaciteit in de medische sector ontstaat er een crisis van ongekende omvang.

Woningen en werkgelegenheid

De vernietiging van meer dan 1.000 woningen en de ernstige beschadiging van nog eens bijna 7.000 en 132 flatgebouwen laten jaren van investering en zuurverdiend spaargeld van de normale burger in rook opgaan, zonder hoop op financieel herstel. Tientallen fabrieken en bedrijven zijn deels of volledig met de grond gelijk gemaakt, resulterend in een geschatte schade van 25 miljoen dollar. Deze bedrijven en de aangevallen media-instituten vormden de broedplaats voor de werkgelegenheid van jongeren in Gaza, waar de werkloosheid voorafgaand aan de agressie al 46,6% was. De vernietiging van de industrie heeft directe en ernstige gevolgen voor de toekomst van de jonge generatie Palestijnen.

Infrastructuur en agricultuur

Ten slotte wordt de schade op de basisinfrastructuur van de Gazastrook op dit moment rond de 18 miljoen dollar per sector geschat. Door de vernietiging van wegen, het elektriciteitsnetwerk en zonnepanelen worden ook de bedrijven getroffen die niet direct slachtoffer zijn van de bombardementen. De tapijtbombardementen op het land van de boeren tellen op tot 20 miljoen dollar verlies in de agricultuur. Zelfs als de militaire operaties vandaag tot einde komen is de totale schade van de Palestijnse economie al niet meer te bevatten.

Ontwrichting van de maatschappij

Het collectief voortdurende trauma is gericht op een totale ontwrichting van de Palestijnse maatschappij. Door de weinige beschikbare middelen die er zijn aan te vallen verlamt het Israëlische leger de sociale en economische systemen die zo belangrijk zijn voor de hoop van een volk dat een groot deel van de mensenrechten moet ontberen. Om nog maar niet te spreken over de psychische gezondheidsgevolgen.

Onbetaalbaar verlies

Als we de actualiteiten vanuit deze verschillende hoeken bekijken dat is het duidelijk dat Israël Gaza en de toekomst van haar bevolking bewust en systematisch aan het uitroeien is. We kunnen ondersteuning en noodhulp bieden, maar er is geen geld op de wereld waarmee we de verloren levens, de pijn, de herinneringen, het cultureel erfgoed en de sociale systemen kunnen terugkopen.

Wilt u bijdragen aan SOS Gaza?

Wilt u ons helpen om het groeiende aantal slachtoffers bij te staan met noodvoorzieningen tijdens deze zware tijd? Doneer dan uw bijdrage via onze noodhulp pagina. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!