Ons werk

Stichting Israa
Uw betrouwbare partner voor uw giften aan Palestina

Stichting ISRAA streeft naar een beter welzijn van alle Palestijnen over de wereld aan de hand van onze hulp- en ontwikkelingswerk. Het doel is hulp aanbieden tijdens crisissituaties en hun leven verdraaglijk te maken. Wij hebben hiervoor diverse projecten op het gebied van educatie, economie, gezondheidszorg en samenleving.

werkvelden

Educatie

Stichting ISRAA biedt educatieve ondersteuning aan Palestijnse jongeren. Dit aan de hand van verschillende programma’s om studenten een betere toekomst te bieden en hun creativiteit te verbreden.

maatschappij

Het instaat stellen van de Palestijnse gemeenschap om zichzelf te stimuleren en te participeren in het opbouwen van programma’s om de Palestijnen te voorzien van basisbehoeften.

Gezondheidszorg

Het werken aan het ontwikkelen van gezondheidsprogramma’s welke als doel hebben de Palestijnen een betere zorg te bieden. Hiermee kunnen wij hen helpen aan leven zonder ziekten en epidemieën.

Economie

Stichting ISRAA ondersteunt kleine bedrijven en ontwikkelingsprojecten met als doel de Palestijnse economie te versterken en haar diversiteit, duurzaamheid en concurrentievermogen te vergroten. Met uw bijdrage willen wij werken aan de vooruitgang van de Palestijnse samenleving en de vooruitgang van alle sectoren daarvan.

veiligheid

Het uitvoeren van doelbewuste programma’s die het lijden van arme gezinnen kan minimaliseren. Deze gezinnen zijn niet meer instaat om zichzelf te voorzien van de meest belangrijke levensbehoeften zoals voedsel, gezondheidszorg, onderdak en educatie. Hierbij hoort ook het garanderen van sociale veiligheid voor deze gezinnen.

Empowerment

Het instaat stellen van de Palestijnse jongeren om hun kansen te vergroten om zo hun capaciteiten te benutten. Op deze manier kunnen de jongeren de welzijn van hun gezinnen en families verhogen en hiermee werken aan een betere toekomst.

Onze focus

De Stichting Israa zal kosteneffectieve oplossingen met een hoge impact opzetten die mensen helpen die door een crisis zijn getroffen. We zullen onze kennis en ervaring ook gebruiken om humanitair beleid en praktijken vorm te geven op manieren die het leven van meer mensen over de hele wereld verbeteren.

Libanon

Libanon

on March 11. More than 266,000 people have been infected and the death toll is over 11,150 people.
Jordanië

Jordanië

on March 11. More than 266,000 people have been infected and the death toll is over 11,150 people.
Libië

Libië

on March 11. More than 266,000 people have been infected and the death toll is over 11,150 people.
Jemen

Jemen

on March 11. More than 266,000 people have been infected and the death toll is over 11,150 people.