Over ons


Stichting Israa gelooft dat hoop doet leven. In onze jarenlange ervaring met Palestijnse vluchtelingen hebben wij gezien dat zelfs het kleinste beetje hulp het beste in de mens naar voren brengt en aanspoort om te blijven geloven in een betere toekomst.

Ook in de meest erbarmelijke omstandigheden willen mensen veelal hetzelfde als overal ter wereld: liefhebben, ontwikkelen, gezond zijn, gezinnen starten, en zorgen voor hun dierbaren. Stichting Israa draagt bij aan de verwezenlijking van deze menselijke doelstellingen in regio’s waar de hoop vaak verloren is.

Ons team

Kantoor Stichting Israa Rotterdam

Vanuit ons kantoor in Rotterdam werken wij met een klein team van vrijwilligers aan de planning, voorbereiding en uitvoer van onze projecten. Daarnaast hebben we een groot netwerk van internationale samenwerkingspartners, om ervoor te zorgen dat uw donatie precies daar terecht komt waar het nodig is.

Onze missie


Stichting Israa ziet het als haar missie om ondersteuning te bieden aan hen die ten onrechte slachtoffer zijn van de instabiele politieke situatie in Palestina. Zij die niet beschermd worden door de Internationale Rechten van de Mens. De mensen die vast zitten binnen de gesloten grenzen van Gaza, of in vluchtelingenkampen in Libanon, Turkije of elders. Zij die leven onder de armoedegrens, zonder toegang tot gezondheidszorg en zonder hoop op een betere toekomst. Wij steunen mensen in acute noodsituaties met noodhulp en de allerarmsten door kleine investeringen in een betere toekomst. Wij doen dit onder andere door kleine financiële bijdragen, voedselpakketten, maaltijden, het helpen opstarten van kleine zelfstandigen, renovatie van verwoeste woningen, het aanbieden van matrassen, dekens, kussens en brandstof, collegegelden, opleiding en medische ondersteuning.

Onze visie


Stichting Israa is van mening dat iedereen op aarde gewaardeerd zou moeten worden volgens de Internationale Rechten van de Mens. Ieder mens heeft recht op voedsel, drinkwater, fatsoenlijke woonruimte, bewegingsvrijheid, gezondheidszorg, educatie en kwaliteit van leven. Omdat dit voor het grootste gedeelte van de, inmiddels derde generatie, Palestijnse vluchtelingen niet het geval is, zetten wij ons in om deze doelgroep van humanitaire hulp te voorzien.


Kernwaarden


Wij valideren betrouwbaarheid hoog en communiceren graag transparant met onze donateurs over onze werkwijze en methodes. Wij werken ethisch, integer en met Islamitische grondslag.

Doelstelling

Palestijnse vluchtelingen // Stichting Israa

Wij streven ernaar om in Nederland (en in de rest van Europa) meer bewustzijn te creëren m.b.t. de situatie van de Palestijnen en om de doorgaans negatieve positionering van deze doelgroep te doorbreken. Wereldwijd zijn er ruim 5 miljoen Palestijnse vluchtelingen, waarvan slechts een klein percentage burgerrechten heeft gekregen in de landen waar zij terecht zijn gekomen.

Palestijns vluchtelingenkamp // Stichting Israa

De vluchtelingen in Gaza leven in mensonterende armoede en in voortdurende angst voor oorlog en bomaanslagen. De 500.000 vluchtelingen in Libanon hebben beperkte rechten en veelal geen vooruitzicht op medische ondersteuning, opleiding of ontwikkeling. De Palestijnse vluchtelingen die oorspronkelijk in Syrië terecht gekomen zijn hebben daar nooit burgerschap verkregen. Zij zijn tijdens de oorlog in Syrië veelal opnieuw gevlucht en leven nu in vluchtelingenkampen in aangrenzende landen, waar zij als staatlozen ook geen recht hebben op internationale hulp van andere hulporganisaties.

Palestijnse vluchtelingen // Stichting Israa

Stichting Israa wil bijdragen aan een groter maatschappelijk draagvlak voor diegenen die al generaties leven zonder basisrechten en tevens directe financiële en materiele hulp aanreiken om hoop te bieden en het bestaan van deze doelgroep draaglijker te maken.