Projecten

Gedurende het hele jaar voeren wij verschillende projecten uit, binnen verschillende thema’s. Ons voornaamste, doorlopende project is het weeskinderenproject. Daarnaast helpen wij jaarlijks vele vluchtelingen en behoeftigen om de koude winter door te komen en doen wij verschillende activiteiten in het kader van liefdadigheid tijdens Ramadan en het Offerfeest.

U kunt natuurlijk ook t.a.t. een Algemene Donatie doen. Deze donatie komt altijd ten goede aan een van onze projecten. Klik hier voor een Algemene Donatie.

Thema’s

Als u interesse hebt om bij te dragen aan een van onze projecten, dan kunt u dat op basis van thema doen. Uiteraard zijn algemene bijdragen ook van harte welkom. Wij dragen er zorg voor dat uw donatie op een plek terecht komt waar het hard nodig is.

Weeskinderen project // Stichting Israa
Ramadan Project // Stichting Israa
Winteractie // Stichting Israa
Offerfeest Project // Stichting Israa

Noodhulp

Gedurende het hele jaar verstrekken wij humanitaire hulp aan Palestijnen die door noodsituaties getroffen worden. Dit betreft diverse soorten noodsituaties. Zowel in het geval van natuurrampen (denk bijvoorbeeld aan overstromingen), als oorlog (bomaanslagen, verwondingen) als persoonlijke crises.

Lees meer over noodhulp

Onderwijs

We ondersteunen diverse onderwijsprogramma’s voor kinderen en ouderen. In sommige gevallen betreft het basiseducatie en soms specialistische medische training. Wij willen bijdragen aan het vergroten van de toekomstmogelijkheden van de Palestijnen, om hoop te bieden en ambitie aan te sporen.

Lees meer over onze onderwijsprojecten

Armoede

Stichting Israa staat voor ‘Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen’. Onze doelgroep is te allen tijde behoeftig. Alle projecten die we uitvoeren richten zich op mensen die hard hulp nodig hebben en dankzij onze nauwe samenwerking met diverse internationale partners maken we ons er zeker van dat dit geldt voor iedereen die hulp ontvangt. Veel van onze projecten zijn gericht op families en kinderen, maar in sommige gevallen helpen we ook gemeenten met de ontwikkeling van instituten of infrastructuur die ten goede komen van de populatie.

Lees meer over deze projecten