Projecten


Gedurende het hele jaar voeren wij verschillende projecten uit, binnen verschillende thema’s. Ons voornaamste, doorlopende project is het weeskinderenproject. Daarnaast helpen wij jaarlijks vele vluchtelingen en behoeftigen om de koude winter door te komen en doen wij verschillende activiteiten in het kader van liefdadigheid tijdens Ramadan en het Offerfeest.

Thema’s


Als u interesse hebt om bij te dragen aan een van onze projecten, dan kunt u dat op basis van thema doen. Uiteraard zijn algemene bijdragen ook van harte welkom. Wij dragen er zorg voor dat uw donatie op een plek terecht komt waar het hard nodig is.

Weeskinderen


Het weeskinderenproject is de kern van ons bestaan. Een weeskind in Islamitische zin is een kind dat zijn vader is verloren en daarvan zijn er heel erg veel in Gaza. Vaak is het na het overlijden van de vader zeer moeilijk voor de moeder of voogd om nog in het levensonderhoud van het gezin te voorzien. Daarom maken wij financiële adoptie van deze kinderen mogelijk.

Lees meer over het weeskinderenproject

Winteractie


Jaarlijks ondersteunen wij duizenden gezinnen die de winter doorbrengen in vluchtelingenkampen onder erbarmelijke omstandigheden. Dit doen wij door hen te voorzien van brandstof voor kachels, dekens, matrassen en voedselpakketten.

Lees meer over de jaarlijkse winteractie

Ramadan


Jaarlijks organiseren wij diverse programma’s die in de meest elementaire behoeften voorzien en die bijdragen aan het verlichten van de financiële lasten van gezinnen in nood tijdens de heilige maand Ramadan.

Lees meer over de jaarlijkse Ramadan programma’s

Offerfeest


Jaarlijks delen wij vlees uit aan duizenden behoeftige families tijdens de Offerfeestdagen. Hiermee proberen wij vreugde te brengen en hoop te bieden onder het Palestijnse volk.

Lees meer over de jaarlijkse Offerfeest campagne

Noodhulp


Gedurende het hele jaar verstrekken wij humanitaire hulp aan Palestijnen die door noodsituaties getroffen worden. Dit betreft diverse soorten noodsituaties. Zowel in het geval van natuurrampen (denk bijvoorbeeld aan overstromingen), als oorlog (bomaanslagen, verwondingen) als persoonlijke crises.

Lees meer over noodhulp

Gezondheidszorg


Wij vertsrekken uitgebreide en passende gezondheidszorg aan Palestijnse patiënten over de hele wereld. Wij leveren medicijnen, we richten klinieken op en soms vergoeden we behandelingen in hele schrijnende gevallen van ernstige ziekte. Ook tijdens de recente coronacrisis hebben we duizenden mensen voorzien van handgel, mondkapjes en andere hulpmiddelen voor de broodnodige bestrijding in de dichtbevolkte vluchtelingenkampen.

Lees meer over medische hulp

Onderwijs


We ondersteunen diverse onderwijsprogramma’s voor kinderen en ouderen. In sommige gevallen betreft het basiseducatie en soms specialistische medische training. Wij willen bijdragen aan het vergroten van de toekomstmogelijkheden van de Palestijnen, om hoop te bieden en ambitie aan te sporen.

Lees meer over onze onderwijsprojecten

Armoede


Stichting Israa staat voor ‘Internationale Steun Rechtstreeks aan Armen’. Onze doelgroep is te allen tijde behoeftig. Alle projecten die we uitvoeren richten zich op mensen die hard hulp nodig hebben en dankzij onze nauwe samenwerking met diverse internationale partners maken we ons er zeker van dat dit geldt voor iedereen die hulp ontvangt. Veel van onze projecten zijn gericht op families en kinderen, maar in sommige gevallen helpen we ook gemeenten met de ontwikkeling van instituten of infrastructuur die ten goede komen van de populatie.

Lees meer over deze projecten