Palestijnse weeskinderen

Wilt u graag een Palestijns weeskind in Gaza ondersteunen? Vanaf 35 € per maand maakt u al een groot verschil voor een kind dat zijn vader, moeder of beide verloren is. Dit bedrag komt volledig ten goede aan het welzijn van het kind en wij stellen u ook in gelegenheid om contact met het kind te onderhouden.

Het weeskinderenproject is het hart en de ziel van Stichting Israa. Wij koppelen als sinds onze begindagen Nederlandse donoren aan kinderen in Gaza die uw steun goed kunnen gebruiken. Vandaag de dag ondersteunen wij jaarlijks ruim 1.500 weeskinderen.

Hoe werkt het precies?

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen gaan wij op zoek naar een kind dat uw steun goed kan gebruiken. Wij hebben vele aanvragen van weeskinderen die financiële steun nodig hebben en onze medewerkers in Gaza controleren deze aanvraag, om er zeker van te zijn dat het kind hulpbehoevend is. Dat doen zij o.a. door een huisbezoek. Indien u bepaalde voorkeuren heeft proberen wij daar rekening mee te houden en doorgaans vinden wij binnen een maand een geschikte match voor u.

Betaling

Het minimale bedrag dat u per maand overmaakt is 35€, maar op uw verzoek kunt u ook voor een hoger bedrag kiezen. De betaling geschiedt maandelijks middels automatische incasso.

Contact

Indien uw weeskind hier toestemming voor geeft stellen wij u in de gelegenheid om contact met uw weeskind te onderhouden. In ieder geval houden wij via ons kantoor in Gaza contact met de kinderen en hun voogd. Wij streven ernaar iedere drie maanden op huisbezoek te gaan en wij volgen de ontwikkeling en schoolresultaten van uw kind. Jaarlijks ontvangt uw van ons een rapportage.

Beëindiging

Uw donateursrelatie met een weeskind is t.a.t. opzegbaar (met inachtneming van een maand opzegtermijn), maar wij willen u wel op het hart drukken dat u een bepaalde verantwoordelijkheid aangaat met de acceptatie van een weeskind. Het kind staat dan niet meer op de wachtlijst en is vanaf dat moment afhankelijk van uw bijdrage. Uiteraard hebben wij er alle begrip voor als u het zelf niet meer op kunt/wilt brengen, maar wij vragen u daarover tijdig met ons te communiceren, zodat wij kunnen proberen om het kind op een andere manier te faciliteren.

Zodra een kind 18 wordt vervalt de donateursrelatie automatisch. Uiteraard bent u vanaf dat moment vrij om zelf contact met het weeskind te onderhouden, maar Stichting Israa kan dan niet langer betalingen faciliteren. Er zijn enkele uitzonderingen voor kinderen met een handicap of andere bijzondere omstandigheden, zoals kinderen zonder voogd die in een tehuis wonen.

Aanvraag Palestijns weeskind

Als u een Palestijns weeskind financieel wenst te adopteren, stuur ons dan een e-mail, met daarin de volgende gegevens:

  • Uw voornaam
  • Uw achternaam
  • Uw straatnaam en huisnummer
  • Uw postcode
  • Uw woonplaats
  • Uw telefoonnummer (waarop wij u kunnen bereiken indien wij nog vragen hebben)
  • Uw bankrekeningnummer voor de maandelijkse incasso