Waar wij actief zijn


Al 17 jaar bieden wij noodhulp aan (Palestijnse) behoeftigen in diverse delen van de wereld. Waar onze hulp nodig is zijn wij aanwezig met onze teams en inzet om bijstand te verlenen. De belangrijkste regio’s waarin wij werkzaam zijn, zijn: Palestina (Gaza), Libanon en Turkije.

Samenwerkingspartners


Wij werken samen met verschillende lokale stichtingen en organisaties ter plaatse. Wij hebben verschillende redenen om te kiezen voor deze werkwijze:

Lokale kennis

De samenwerking met lokale organisaties stelt ons in staat om hulp op maat te bieden. Zij kennen de specifieke situatie en behoeften van de regio waarin zij werkzaam zijn en bovendien hebben zij kennis over de beste manier om aan deze behoeften te voldoen.

Werkgelegenheid

Door projecten uit te laten voeren door lokale partners dragen wij ook bij aan de werkgelegenheid in onze regio’s. Deze samenwerking betreft dus evengoed een stukje van onze liefdadigheid en draagt daarmee bij aan onze doelstellingen.

Duurzaamheid

Los van het feit dat het in sommige gevallen bijzonder moeilijk is om een reisvergunning te krijgen voor de gebieden waarin wij werkzaam zijn (denk bijvoorbeeld aan de Gazastrook), denken wij graag aan duurzaamheid. Door projecten uit te laten voeren door lokale teams besparen wij duizenden vlieguren per jaar.

Controle


Uiteraard selecteren we onze samenwerkingspartners zeer zorgvuldig. Wij kennen de lokale regelgeving voor organisaties en stichtingen in de regio’s waar wij werkzaam zijn en daarnaast controleren we nauwkeurig op historie, KvK registraties, licenties en achtergrond.

Daarnaast zorgen we voor lokaal toezicht; ofwel door iemand die wij daarvoor  lokaal hebben aangesteld, of we sturen iemand vanuit ons Nederlandse team om het project ter plaatse te begeleiden.

Regio’s


Omdat gedegen kennis van de regio waarin wij werken, evenals een netwerk van betrouwbare samenwerkingspartners belangrijke voorwaarden voor ons zijn, werken wij hoofdzakelijk in drie gebieden: Palestina (Gaza), Libanon en Turkije. Buiten deze regio’s pakken wij een enkele keer specifieke aanvragen op, die wij vanuit ons kantoor in Rotterdam goed kunnen beheersen en controleren.

Palestina

Gaza


In Gaza wonen ongeveer 1.9 miljoen mensen, waarvan 1.4 miljoen Palestijnse vluchtelingen. De Israëlische blokkade heeft sinds 2007 een verwoestend effect gehad op de economie. Internationale handel en de vrije verplaatsing van de bevolking is vrijwel onmogelijk, waardoor het ‘gewone’ volk gestraft wordt voor misdaden waar zij niets mee te maken hebben. 80% van de bevolking is afhankelijk van internationale steun en in 2019 was meer dan 50% van de beroepsbevolking werkloos. Voor 95% van de bevolking is er geen schoon drinkwater beschikbaar en zij beschikken over slechts enkele uren elektriciteit per dag. 600.000 vluchtelingen wonen in de 8 erkende vluchtelingenkampen van Gaza, welke tot de dichtstbevolkte regio’s ter wereld gerekend worden. Sinds maart 2018 vindt er iedere vrijdag een vreedzame ‘Great March of Return’ plaats in de omgeving van de afscheiding tussen Israël en Gaza. Hier zijn reeds honderden doden geregistreerd en tienduizenden gewonden, waaronder ook duizenden kinderen, door Israëlische militaire aanval. Door deze accumulatie van onrecht is Gaza onze primaire regio voor noodhulp.

Libanon

Vluchtelingenkampen


Libanon herbergt per hoofd van de bevolking het grootste aantal vluchtelingen ter wereld. Momenteel wonen er ongeveer 1.5 miljoen Syrische en 500.000 Palestijnse vluchtelingen verdeeld over 12 geregistreerde vluchtelingenkampen en talloze tentenkampen langs de grenzen met Syrië. De omstandigheden zijn erbarmelijk. Libanon kampt al tijden met een zware economische recessie en dreigende hongersnood. De kampen zijn extreem dichtbevolkt, arm en de vluchtelingen missen een aantal belangrijke burgerrechten. Ze mogen bijvoorbeeld diverse beroepen niet beoefenen en niet over vastgoed beschikken. Zo worden zij veelal uitgebaat door lokale vastgoedeigenaars en kunnen zij niets opbouwen in dit land. De Palestijnen die uit Syrië zijn gevlucht hebben het in Libanon extra moeilijk. Omdat zij daar al niet beschikten over een vaste verblijfsstatus hebben zij nog minder rechten dan andere vluchtelingen en worden zij niet geholpen door de UNHCR. Daarom biedt Stichting ISRAA deze ‘vergeten’ groep de nodige ondersteuning.

Turkije (Z-O)

Vluchtelingenkampen


Ook in Turkije is in 2019 het aantal vluchtelingen weer enorm gegroeid door de oorlog in Syrië. Op dit moment registreert het land een kleine 4 miljoen vluchtelingen, waarvan 3.6 uit Syrië. De omstandigheden in de tentenkampen in het zuidoosten van Turkije zijn erbarmelijk. Stichting ISRAA ondersteunt ook hier diegenen die niet binnen de richtlijnen van de UNHCR vallen.