Vierambachtsstraat 107, 3022 AJ Rotterdam

Wie zijn wij

Stichting ISRAA

null

Is een stichting dat binnen en buiten Nederland activiteiten onderneemt en steunt die tot doel hebben, de situatie van de Palestijnse bevolking te verbeteren, zowel binnen als buiten Palestina.

Stichting ISRAA staat voor: 

  • Humanitair: hulp aan behoeftige Palestijnen.
  • Non-profit: de stichting heeft niet als doel winst te maken.
  • Niet politiek/religieus: hulp bieden aan behoeftigen ongeacht de politieke of religieuze achtergrond.
  • Betrouwbaar: uw gift komt op de plek en bij de personen die dat hard nodig hebben.

Uiteraard kunnen onze doelstellingen niet optimaal verwezenlijkt worden, zonder uw steun, daarom nodigen wij u uit om: 

  • Uw financiële bijdrage te leveren.
  • Door middel van uw persoonlijke inzet het noodlijdende Palestijnse volk te steunen.
  • Samen oplossingen te vinden voor het verbeteren van de levensomstandigheden van het Palestijnse volk.
  • Ons werk bekend te maken bij anderen (mond tot mond reclame).
  • Sponsoractiviteiten te organiseren.


Donatie € -